Hoa quả nhập khẩu

15:03 ICT Thứ sáu, 18/04/2014

Chuyên mục chính

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay :

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

Thăm dò ý kiến

Bạn cần tra cứu thông tin gì ở trang thông tin điện tử này?

Xem tin tức

Thông tin tuyển dụng

Tra cứu TT hành chính

Tra cứu các kỹ năng

Liên kết website

Trang tin tức hằng ngày
Trang công nghệ TT
Trang giải trí
Trang nhất » Tin Tức » Tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GIáo dục năm 2012

Thứ tư - 01/08/2012 10:36
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GIáo dục năm 2012

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GIáo dục năm 2012

Ngày 11/7/2012, UBND huyện ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Chương Mỹ năm 2012
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHƯƠNG MỸ
 
   
 ----------------
Số:  95  /KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------
 
 
   
          Chương Mỹ, ngày 11  tháng  7   năm 2012
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc
UBND huyện Chương Mỹ năm 2012.
 
   
  

Căn cứ Luật viên chức ngày 29/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/09/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22/ 05/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND
          Căn cứ Quyết định 3006/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2012; Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điều kiện đối với thí sinh dự tuyển ngạch nhân viên thư viện và điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2012;
          Thực hiện Công văn số 1199/HD-LS:NV-GD&ĐT ngày 10/7/2012 của liên Sở: Nội vụ - Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2012;
UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Chương Mỹ năm 2012 như sau:
           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
           1. Mục đích
Tuyển dụng bổ sung viên chức làm công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức ngành giáo dục chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Thành phố.
         
2. Yêu cầu
Việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.
II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
- Tổng số chỉ tiêu viên chức cần tuyển dụng là: 324 người, trong đó:
+. Ngạch giáo viên mầm non – mã ngạch 15.115: 260 chỉ tiêu;
+. Ngạch nhân viên thư viện – mã ngạch 17.171: 22 chỉ tiêu;
+. Ngạch nhân viên văn thư – mã ngạch 01.004: 41 chỉ tiêu;
+. Ngạch nhân viên thiết bị, thí nghiệm – mã ngạch 13a.095: 01 chỉ tiêu.
III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển, cụ thể:
          1. Điều kiện chung
          - Có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội;
          - Có đơn xin dự tuyển (theo mẫu), có lý lịch rõ ràng;
          - Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng;
          - Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
          - Trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội nhưng là sinh viên tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, thạc sỹ dưới 30 tuổi, tiến sỹ dưới 35 tuổi đúng chuyên ngành cần tuyển cũng được đăng ký dự tuyển;
- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết  định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
           2. Điều kiện đối với thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên
           Thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên mầm non (mã ngạch 15.115) phải tốt nghiệp trung cấp sư phạm mẫu giáo trở lên.
          3. Điều kiện đối với thí sinh dự tuyển ngạch nhân viên: có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo của ngạch cần tuyển, cụ thể:
a. Viên chức làm công tác thư viện trường tiểu học, trung học cơ sở (ngạch Thư viện viên trung cấp, mã ngạch: 17.171): Phải tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên ngành thư viện;
          b. Viên chức làm công tác văn thư (hoặc văn thư kiêm thủ quỹ) trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (ngạch Cán sự văn thư, mã ngạch: 01.004):
Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên, ngành: văn thư lưu trữ; hành chính văn thư, thư ký văn phòng; hành chính văn phòng; quản trị văn phòng; Lưu trữ học và quản trị văn phòng.
c. Viên chức làm công tác thiết bị, thí nghiệm bậc trung học cơ sở (ngạch Kỹ sư cao đẳng, mã ngạch:13a.095): Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết bị, thí nghiệm trường học hoặc tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ công tác thiết bị trường học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
          1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ);
2. Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu, có dán ảnh 4x6 và xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nếu đang công tác hoặc hợp đồng làm việc có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ);
3. Bản chính bằng tốt nghiệp với ngành hoặc chuyên ngành cần tuyển;
4. Bản photocopy (không nộp bảng điểm học tập kể cả bản photo) không cần chứng thực nhưng phải kí cam kết được sao từ bản gốc, khi trúng tuyển phải trình bản gốc để đối chiếu, gồm: văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch cần tuyển, giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy chứng nhận là người được hưởng chế độ ưu tiên; riêng bảng điểm gốc thí sinh nộp Hội đồng tuyển dụng sau khi lên điểm, niêm phong kết quả điểm phần soạn và giảng. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm hoàn trả lại thí sinh văn bằng và bảng điểm gốc sau khi có kết quả tuyển dụng;”. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm hoàn trả lại thí sinh văn bằng và bảng điểm gốc sau khi có kết quả tuyển dụng;
          - Đối với thí sinh có nhiều bằng cấp chỉ được lựa chọn và nộp 01 văn bằng đúng chuyên ngành cùng bảng điểm của văn bằng đó để tham gia xét tuyển;
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện và tương đương trở lên chứng nhận trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;
6. Hai ảnh cỡ 4 x 6 cm, 2 phong bì có dán tem thư và ghi địa chỉ báo tin.
Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.
Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một chỉ tiêu chuyên môn tại một trường có chỉ tiểu tuyển dụng trong cùng một kỳ tuyển dụng, nếu thí sinh nào vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc hủy kết quả dự tuyển.
          V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng
Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đặc cách đối với giáo viên mầm non có kinh nghiệm giảng dạy (sau đây gọi là người có kinh nghiệm công tác), thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen và tuyên dụng bằng hình thức xét tuyển với đối tượng còn lại.
2. Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đặc cách đối với thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen:
         - Nếu số người đủ điều kiện tiêu chuẩn nhiều hơn số chỉ tiêu cần tuyển tại đơn vị trường thì người có tổng điểm học tập toàn khóa và điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển;
- Trường hợp tại chỉ tiêu cuối có từ 02 người trở lên có tổng điểm học tập toàn khóa và điểm tốt nghiệp như nhau thì người trúng tuyển lấy theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 Điêu 10 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, cụ thể:
          - Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
          - Thương binh;
          - Người hưởng chính sách như thương binh;
          - Con liệt sỹ;
          - Con thương binh;
          - Con của người hưởng chính sách như thương binh;
          - Người dân tộc ít người;
          - Đội viên thanh niên xung phong;
          - Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
          - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
          - Người dự tuyển là nữ.
3. Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đặc cách đối với người có kinh nghiệm công tác
          - Đối tượng xét tuyển đặc cách: Chỉ xét tuyển đặc cách đối với những người là giáo viên mầm non đang hợp đồng giảng dạy tại trường mầm non công lập, mầm non công lập tự chủ được giao chỉ tiêu tuyển dụng, hàng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, có kinh nghiệm giảng dạy từ 3 năm trở lên, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội 3 năm liên tục trở lên, thời gian được tính tròn theo năm tính đến ngày 01/7/2012 (không cộng thời gian công tác ở nơi khác vào xét tuyển đặc cách);
         - Nếu số người đủ điều kiện tiêu chuẩn nhiều hơn số chỉ tiêu cần tuyển tại đơn vị trường thì người trúng tuyển lấy theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Số năm kinh nghiệm công tác cao hơn;
+ Bằng tốt nghiệp chuyên môn cao hơn;
         - Trường hợp tại chỉ tiêu cuối có từ 02 người trở lên có kinh nghiệm công tác bằng nhau có bằng tốt nghiệp chuyên môn như nhau thì người trúng tuyển lấy theo thứ tự là người có tổng điểm học tập và điểm tốt nghiệp cao hơn.
- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
          4. Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển gồm:
          - Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
          - Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
         
4.1 Nội dung thực hành về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:
          a) Đối với người đăng ký dự tuyển làm giáo viên.
     Nội dung thực hành gồm 2 phần:         .
          - Phần thực hành 1 (TH1): Soạn giáo án một tiết dạy trên lớp: Thời gian soạn giáo án: 60 phút;
          - Phần thực hành 2 (TH2): Giảng dạy trên lớp 1 tiết: Thời gian giảng dạy trên lớp tối đa 45 phút/ thí sinh.
+ Điểm mỗi phần thực hành được tính theo thang điểm 100;
+ Điểm thực hành (ĐTH) được tính như sau:
               ĐTH = (TH1+ TH2 x 2)/3
+ Điểm từng phần thực hành và điểm thực hành được làm tròn đến hàng đơn vị.
         b) Đối với người đăng ký tuyển dụng làm nhân viên:
Thí sinh phải làm một bài thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, thời gian làm bài 90 phút. Bài thực hành tính theo thang điểm 100, điểm bài thực hành là điểm thực hành (ĐTH).
4.2 Cách tính điểm:
          a) Điểm học tập (ĐHT):
ĐHT được xác định bằng điểm học tập trung bình toàn khóa của người dự tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số l.
         b) Điểm tốt nghiệp (ĐTN):
ĐTN được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
            * Lưu ý: Quy định về điểm học tập và điểm tốt nghiệp trong trường hợp không có bảng điểm: Trường hợp thí sinh không có bảng điểm học tập, sau khi có cam kết của thí sinh đồng ý dự tuyển theo quy định thì căn cứ xếp hạng ghi trong bằng tốt nghiệp để quy ra điểm học tập (ĐHT) đồng thời đó cũng là điểm tốt nghiệp (ĐTN) và được quy đổi theo thang điểm 100, cụ thể như sau:
          - Bằng tốt nghiệp hạng Trung bình hoặc không xếp hạng: ĐHT = ĐTN = 50
          - Bằng tổt nghiệp hạng Trung bình khá:                            ĐHT = ĐTN = 65
          - Bằng tốt nghiệp hạng Khá:                                             ĐHT = ĐTN = 70
          - Bằng tốt nghiệp hạng Giỏi:                                             ĐHT = ĐTN = 80
- Bằng tốt nghiệp hạng Xuất sắc:                                      ĐHT = ĐTN = 90
          c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100.
         d) Tổng điểm xét tuyển (TĐXT):
          - Tổng điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập (ĐHT), điểm tốt nghiệp (ĐTN), điểm thực hành (ĐTH):
TĐXT = ĐHT + ĐTN + ĐTH X 2
           4.3 Xác định người trúng tuyển:
Hội đồng tuyển dụng xét duyệt người trúng tuyển theo chỉ tiêu từng ngạch, ngành, vị trí việc làm dự tuyển của từng trường học cụ thể.
        a) Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
          - Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành, đều đạt từ 50 điểm trở lên;
         - Có tổng điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị.
         b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành bằng nhau thì xét người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP;
          - Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại điểm b nêu trên thì Hội đồng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
          5. Không bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
          VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, KIỂM TRA, SÁT HẠCH.
          1. Tiến độ thời gian tổ chức tuyển dụng   
STT Thời gian Nội dung công việc quan, cá nhân phụ trách
1 Từ ngày 05/7/2012 - Thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang Web của UBND huyện, phòng Nội vụ. UBND huyện, Phòng Nội vụ
Phòng GD&ĐT
2 Trước ngày 15/7/2012 -Thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD); Ban Giám sát.
- Họp HĐTD, căn cứ vào chỉ tiêu đã được phê duyệt, thông báo, niêm yết chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện tuyển dụng của đơn vị tại trụ sở UBND huyện và tại các trường có chỉ tiêu tuyển dụng.
UBND huyện; HĐTD huyện;
Phòng Nội vụ
Phòng GD&ĐT
3 Từ 16/7/2012 đến 17 giờ  ngày 10/8/2012 Thu nhận, kiểm tra hồ sơ dự tuyển (Để tránh tình trạng nộp hồ sơ ảo, khi nộp hồ sơ yêu cầu thí sinh nộp ngay bản chính bằng tốt nghiệp). Ban Hồ sơ
4 Từ 13/8/2012 đến hết ngày 14/8/2012 Tổng hợp danh sách thí sinh dự xét tuyển đặc cách, danh sách thí sinh dự xét tuyển theo từng chỉ tiêu, từng trường. Hội đồng
tuyển dụng
5 Từ ngày 13/8/2012 đến 14/8/2012 Tham dự tập huấn và hướng dẫn về công tác tuyển dụng, nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch tại Sở GD&ĐT (Theo thông báo của Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT). Lãnh đạo HĐTD và Ban Giám sát.
6 Ngày 15/8/2012 - Duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.
- Họp các ban, các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức phần kiểm tra, sát hạch.
HĐTD, các ban giúp việc HĐTD.
7 Ngày 16/8/2012 - Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển và thí sinh xét  tuyển đặc cách theo từng chỉ tiêu của từng trường; thông báo những chỉ tiêu được chuyển nguyện vọng đến và đi (Áp dụng chuyển đến trong trường hợp số lượng thí sinh đăng ký ít hơn chỉ tiêu tuyển dụng hoặc chuyển đi trong trường hợp chỉ tiêu tuyển dụng không còn do có thí sinh diện đặc cách đăng ký bằng hoặc nhiều hơn chỉ tiêu. Hội đồng
tuyển dụng
8 - Từ ngày 16/8/2012 đến 17h ngày 17/8/2012 - Nhận đơn xin chuyển đổi nguyện vọng
- Chốt biên bản xin chuyển đổi nguyện vọng đăng ký tuyển dụng vào 17h ngày 17/8/2012
Hội đồng
tuyển dụng
9 Ngày 20/8/2012
 
- Tập trung thí sinh, công bố danh sách dự tuyển chính thức chi tiết đến từng chỉ tiêu của từng trường gồm: Danh sách xét tuyển đặc cách và Danh sách xét tuyển.
- Thông báo danh sách, số báo danh, nội quy, thời gian, phòng thi, địa điểm... tổ chức phần kiểm tra, sát hạch của HĐTD cho thí sinh diện xét tuyển.
- Phổ biến nội dung, hình thức tổ chức kiểm tra, sát hạch về năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với thí sinh diện xét tuyển.
- Kiểm tra các khâu chuẩn bị cho tổ chức phần kiểm tra, sát hạch
Hội đồng
tuyển dụng
10 Từ ngày 25/8/2012 đến 04/9/2012
 
 
 
- Tổ chức sát hạch thông qua thực hành năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tổ chức cho thí sinh làm bài soạn tiết dạy của giáo viên và làm bài thực hành
 
 
 
của nhân viên bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 25/8/2012. Tổ chức phần giảng một tiết trên lớp đối với ngạch giáo viên từ chiều ngày 25/8/2012 theo thời gian quy định được thống nhất toàn thành phố.
- Làm phách bài soạn phần thực hành.
- Chấm bài soạn phần thực hành.
- Sau khi lên điểm, niêm phong kết quả điểm phần soạn và giảng thì Hội đồng tuyển dụng mới được thu bản chính bảng điểm học tập, tốt nghiệp của thí sinh.
- HĐTD tố chức xét tuyển đặc cách, xét tuyển (trên bảng điểm, hồ sơ)
- Tổng hợp điểm xét tuyển cho thí sinh.
HĐTD, các ban của HĐTD; Ban Giám sát
 
 
 
11 Ngày 05/9/2012. Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách, kết quả điểm xét tuyển. Ban sát hạch, HĐTD.
12 Từ ngày 05/9/2012 đến 11/9/2012 Nhận và giải quyết đơn khiếu nại, của thí sinh về điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm sát hạch, chế độ ưu tiên hoặc các vấn đề khác liên quan đến tuyển dụng (nếu có). HĐTD,
Phòng Nội vụ
13 Từ ngày 12/9/2012
đến 14/9/2012
Duyệt kết quả tuyến dụng; trình UBND  huyện Quyết định công nhận. HĐTD, UBND huyện
14 Từ ngày 17/9/2012
đến 18/9/2012
Thông báo kết quả tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Quyết định tuyển dụng thí sinh trúng tuyển và giao cho Hiệu trưởng các đơn vị hợp đồng làm việc các thí sinh trúng tuyển; báo cáo kết quả tuyển dụng về UBND Thành phố qua Sở Nội vụ. UBND huyện
15 Sau khi hoàn thiện tuyển dụng Lưu trữ hồ sơ tuyển dụng. Phòng Nội vụ
2. Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Tại trường THCS Ngô Sỹ Liên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
 
VII . KINH PHÍ TUYỂN DỤNG
Thực hiện theo Thông tư liên tịch số: 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;
UBND huyện giao Hội đồng tuyển dụng, Phòng Nội vụ thống nhất với phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự trù kinh phí tổ chức tuyển dụng viên chức trình UBND huyện phê duyệt theo đúng quy định.
 
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. UBND huyện giao cho phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan tham mưu cho UBND huyện:
- Thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ chức, thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo quy định;
- Thành lập Ban Giám sát để giám sát tổ chức, hoạt động của Hội đồng tuyển dụng và các Ban giúp việc;
- Thành lập Ban Hồ sơ để thu nhận, kiểm tra hồ sơ dự tuyển;
- Thông báo công khai, niêm yết chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện tuyển dụng tại trụ sở UBND huyện, tại các trường có chỉ tiêu tuyển dụng và trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đài truyền thanh huyện;
- Thông báo kết quả tuyển dụng đến thí sinh dự tuyển;
- Quyết định tuyển dụng thí sinh trúng tuyển và hướng dẫn Hiệu trưởng các đơn vị hợp đồng làm việc đối với thí sinh trúng tuyển theo quy định;
- Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức về Sở Nội vụ.
2. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ
- Thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng;
- Tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức theo đúng quy chế, quy định của pháp luật hiện hành và theo hướng dẫn của Thành phố;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền;
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Chương Mỹ năm 2012. Trong quá trình tổ chức, thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT) để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và được hướng dẫn, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT;
- TTr. Huyện ủy, TTr. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT;
- Các ngành liên quan;
- Các trường có chỉ tiêu tuyển dụng;
- Lưu: VT, NV.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Trần Vũ Lâm
 
 

Tác giả bài viết: Trịnh Đăng Hiên

Nguồn tin: Phòng Nội vụ Chương Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin đã đưa

Tiện ích website

Ảnh

Hoạt động của phòng
0 Ảnh | 719 lượt xem
Hình ảnh quê hương Chương Mỹ
5 Ảnh | 1685 lượt xem
Cán bộ phòng Nội vụ
0 Ảnh | 1561 lượt xem
Trưởng phòng các thời kỳ
0 Ảnh | 890 lượt xem

Hỗ trợ trực tuyến

Ban quản trị web

Name: Trịnh Đăng Hiên